Gry Martinsen

Gry har jobbet som Gestalt- psykoterapeut i egen praksis helt siden 1996 og har med dette den lengste fartstiden innen faget av alle Coachcatcherne i teamet. Lang fartstid innebærer lang CV men vi velger å presentere kort her også tenker vi du får også et godt inntrykk av hennes faglige tyngde allerede på videopresentasjonen under/over.

Gry er trygg i faget etter å ha jobbet med Gestaltterapi siden hun var ferdig utdannet fra Norsk Gestalt Institutt. Underveis videre har Gry tatt videreutdanning fra inn og – utland på universiteter både i Skandinavia og USA. Siden 2005 har Gry drevet egen praksis i Oslo og blitt brukt som veileder i kommuner og fylkeskommuner over det ganske land etter å ha utgitt en mengde publikasjoner og bøker. Selv om Gry kunne «hvilt på sine laubær» nå, gjør hun ikke det. Gry følger med i utviklingen innen faget og seneste kurs ble avsluttet i 2020, Mindfulness Conferance.

Hver enkelt coach har egne priser og betaling gjøres til den enkelte coach etter endt time. 

Book time via e-post til: post@coachcatch.no eller på telefonen her: 91124949 

NB: det er da viktig at du opplyser at du booker terapitime gjennom Coachcatch-«kanaler». Enten via tips av andre, eller sosiale medier (instagram/FB eller etter å ha hørt på podcasten vår; Coachcatch-podden). 

Vi ser frem til å kunne hjelpe deg. Men du må hjelpe deg selv først ved å ta kontakt nå. 

Vi håper å høre fra deg!

Gry jobber hovedsakelig innen følgende områder: Individual-terapi, parterapi, veiledning, familiesamtaler og liknende. Hun har også holdt kurs rettet mot fosterforeldre og ansatte innen sosialsektoren, samt hatt veiledning over flere år med barnevernsavdelinger i mange kommuner på Østlandet.

Er det noen utfordringer du måtte ha som kan loses videre med hjelp av Gry, tenker vi at du må ta kontakt så fort du kan. Grys tilnærming til mennesket, er unik! Hun ser deg – og med sin lange erfaring og personkunnskap er dette en dame du kan være trygg på hjelper deg noen gode skritt videre i riktig retning – av selve livet.

Ta kontakt direkte på hennes nummer over eller Coachcatch sitt hovednummer 91124949. Send gjerne bare en melding og vi tar kontakt innen tre timer samme dag (normal arbeidstid i ukedager er 09.00 – 16.00).

Coachcatch – et treningstilbud
for hodet. Vi kaller det topp-trening!

Følg oss

© Coachcatch
Levert av Ascentia AS