Marie-Therese Brockstedt Kvamme

Marie-Therese er en av gründerne bak Coachcatch og er faglig ansvarlig i Coachcatch-gjengen vår.  I tillegg til faglige møter med alle Coachcatcherne tilbyr hun også samtaleterapi, kroppsterapi og livsveiledning når du mest trenger det. Hos Marie-Therese trengs ingen henvisning og hun tar gjerne en samtale med deg mens dere tar en rusletur i vakre omgivelser på KJV i Horten.

Marie-Therese er først utdannet Markedsøkonom og har en Bachelor i Sosiologi. Hun er videre utdannet Gestaltpsykoterapeut ved Norsk gestaltinstitutt høyskole, en offentlig NOKUT godkjent høyskole. Hun har 4 års grunnutdanning og 2 års etterutdanning fra instituttet. Etter dette deltok hun på et program «The relational living body psychotherapy»  i Berlin. En kroppsorientert og traumesensistiv utdannelse.
Marie-Therese har også deltatt på et 2-årig kompetansehevings-program hos RVTS – et kompetansehevings -og formidlingssenter innenfor psykologiske traumer.
 
Med ti års fartstid som terapeut, har Marie-Therese god erfaring med å møte mennesker i kriser. Hun er opptatt av å jobbe helhetlig med kropp, tanker og følelser, samtidig. Det er viktig å møte deg med en opparbeidet varhet og i en »JEG og DU» relasjon. En trygg relasjon over tid gir en helende effekt.
 
Marie-Therese har bred erfaring med traumebearbeiding. Hun har jobbet med enslige mindreårige flyktninger barn som Miljøterapeut med fokus på traumebevisst omsorgsarbeid. Dette har hun også skrevet en fagartikkel om. Hun er sertifisert FlexId kurs holder – som betyr at hun holder kurs for ungdom som vokser opp med flere kulturer hvor det er viktig å finne sin identitet og finne det beste fra begge kulturer og føle tilhørighet og integritet.
 
Ved siden av sin private praksis er hun også ansatt som Psykoterapeut i en 60% stilling ved Alfasenteret som rusterapeut. 
 
Marie-Therese er opptatt av å skape et trygt rom for sine klienter som kommer til henne. Hun tar i mot alle type utfordringer som skulle oppstå i livet. Hun har god erfaring med traumer, sorg, angst, rusproblematikk, med avhengighet, å finne styrken og troen på seg selv. I tillegg er hun opptatt av å støtte deg akkurat der du befinner deg i livet og anser egenomsorg og selvstøtte som sentralt. 
Behovet oppstår i selve møtet. Trenger du å sortere, utvikle og bearbeide tanker og følelser med profesjonell hjelp, så tar du kontakt.

Ta kontakt direkte på hennes nummer over eller Coachcatch sitt hovednummer 91124949. Send gjerne bare en melding og vi tar kontakt innen tre timer samme dag (normal arbeidstid i ukedager er 09.00 – 16.00).

Hver enkelt coach har egne priser og betaling gjøres til den enkelte coach etter endt time. 

Book time via e-post til: post@coachcatch.no eller på telefonen her: 91124949 

Eventuelt direkte til terapeuten på telefon:90528923 

NB: det er da viktig at du opplyser at du booker terapitime gjennom Coachcatch-«kanaler». Enten via tips av andre, eller sosiale medier (instagram/FB eller etter å ha hørt på podcasten vår; Coachcatch-podden). 

Vi ser frem til å kunne hjelpe deg. Men du må hjelpe deg selv først ved å ta kontakt nå. 

Vi håper å høre fra deg!Coachcatch – et treningstilbud
for hodet. Vi kaller det topp-trening!

Følg oss

© Coachcatch
Levert av Ascentia AS